Liên hệ Liên hệ

Thông tin liên hệ

Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Phương Canh

Địa chỉ: Số 289 đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: 0243 7653523