TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHƯƠNG CANH                TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHƯƠNG CANH

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH (Nháy vào đây để xem thông tin)

Ngày đăng 19/02/2020 | 03:48  | Lượt xem: 113
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

 

 

 

 

 

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 236
Lượt truy cập trong tuần: 60
Lượt truy cập trong tháng: 8832
Lượt truy cập trong năm: 102169
Tổng số truy cập: 1300224