TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHƯƠNG CANH                TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHƯƠNG CANH

CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Công khai giấy phép xây dựng ---> "Vào đây để biết giấy phép công khai" <---

Ngày đăng 28/02/2020 | 09:35  | Lượt xem: 173
Công khai giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Phương Canh

 

 

 

 

 

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 4704
Lượt truy cập trong tuần: 59
Lượt truy cập trong tháng: 8831
Lượt truy cập trong năm: 102168
Tổng số truy cập: 1300223