TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHƯƠNG CANH                TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHƯƠNG CANH

Bộ máy tổ chức Bộ máy tổ chức

         

          Sơ đồ bộ máy tổ chức phường Phương Canh


https://www.ninhbinh.gov.vn/SiteFolders/namthanh-tpninhbinh/2365/Gioithieu/bo%20may%20to%20chuc.png

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Tiến Dũng

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Hải Hoạt

Phó Bí thư TT Đảng ủy

3

Lưu Xuân Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Hải Hoạt

Chủ tịch HĐND

2

Lê Thị Thanh Huyền

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lưu Xuân Dũng

Chủ tịch UBND

2

Nguyễn Khắc Chinh

Phó Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Thị Minh Thu

Phó Chủ tịch UBND

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 174
Lượt truy cập trong tuần: 367
Lượt truy cập trong tháng: 701
Lượt truy cập trong năm: 66114
Tổng số truy cập: 1264169